Alustaja Golfari Programm

Alustajahooaeg1

 

ALUSTAJA GOLFARI HOOAEG  PAKETT sisaldab:

                                    -Algõpet rajal mängimiseks ehk Green Card kursust                                          -Terve hooaja mänguõigust
-6 rühmatreeningut koos teiste alustajatega
-Klubi kandidaatliikme staatust ja HCP arvestust
-Alustajate väikese võistlussarja Tule Rajale osalemistasu (v.a finaal)
-Alustaja golfari tarvikute kingikotti
-Uusi sõpru kellega golfata

 

NB! Tule Rajale võistlussari on disainitud just alustajale, et tutvustada golfivõistluste erinevaid formaate. Kõigil osavõistlustel on abistavaid käsi, mentoreid, golfiõpetaja nõuandeid ja saab küsida golfireeglite kohta. Hooaja lõpuks oledki juba päris hästi mänguga kursis!
Sarjas osaleja saab igal võistlusel ka kaasa tasuta Südameapteegi veepudeli.

 

1. Taseme Paketi soodushind kohesel tasumisel 315 EUR              kuumaksetega 63 EUR/kuu (5 kuud )

Noortele 13-21 a. kehtib paketi hinnast soodustus ca -30%, kohesel tasumisel kokku 221 | kuumaksetega 43 EUR/kuu (5 kuud )

Lastele 6-12 a. kehtib paketi hinnast soodustus -50%, kohesel tasumisel kokku 158 | kuumaksetega 31 EUR/kuu (5 kuud )

1. Taseme Pakett on mõeldud 2019. aasta Green Cardi kursuslastele

 

2. Taseme Paketi soodushind kohesel tasumisel 405 EUR                                          kuumaksetega 81 EUR/kuu (5 kuud )

Noortele 13-21 a. kehtib paketi hinnast soodustus ca -30%, kohesel tasumisel kokku 295 | kuumaksetega 59 EUR/kuu (5 kuud )

Lastele 6-12 a. kehtib paketi hinnast soodustus -50%, kohesel tasumisel kokku 195 | kuumaksetega 39 EUR/kuu (5 kuud )

2. Taseme Pakett on mõeldud 2017. ja 2018. aasta Green Cardi kursuslastele. Soovi korral ka varem kursuse lõpetanutele, kel pole varem võimalust golfiväljakule jõuda olnud.

VÄLJASTAME KA KINKEKAARTE KÕIKIDELE TOODETELE!

 

MAKSED TASUTAKSE SA LÕUNA-EESTI GOLF arveldusarvele SEB pangas EE491010220266798227, SWEDPANGAS EE732200221069145866 või LUMINOR pangas EE171700017004457985. Makse selgitusse tuleb märkida MÄNGIN GOLFI 2019, MÄNGIJA NIMI.

Leping kuumaksega tasumisel osapoolte vahel sisaldab mõlema osapoole kohustuste täitmist: golfikeskus tagab kõigi teenuste pakkumise pakkumises oleva perioodi jooksul ja klient, kes valib kuumaksega tasumise, kohustub tasuma kokku 5 kuu jooksul paketi koguhinna. Tasumata jätmisel on teenusepakkujal õigus paketi koguhinna tasumata osa sisse nõuda.

alustaja2

  

Programmiga ”Alustaja Golfari Hooaeg” LIITUMISE AVALDUSE TEKST (palume kopeerida siit)

 

Käesolevaga mina, allakirjutanu, soovin liituda programmiga Alustaja Golfari Hooaeg.

Luban austada rahvusvahelist golfi reegleid, Otepää Golfiklubi põhikirja ja kasutada Otepää golfikeskuse väljakut, vara ja inventari heaperemehelikult. Oma andmed Teile usaldades, soovin saada OGK ja Otepää Golfikeskuse teenuseid, uudiseid ja muud puudutavat infot aastaringselt. Juhul, kui ma seda infot enam ei soovi, kohustun teid sellest kirjalikult teavitama, et saaksite info saatmise lõpetada.

Olen teadlik, et Programmiga liitudes, saan oma meiliaadressile ja telefoni teel infot golfi mängimise, reeglite, võimaluste, toodete ja kaupade kohta nii liitumise aastal, kui ka sellele järgneval hooajal.

Minu andmed:

Nimi                              __________________________

Sugu                              __________________________

Sünniaeg                        __________________________

Isikukood                       __________________________

Postiaadress ja indeks     __________________________

Telefoni nr                     __________________________

Meiliaadress                   __________________________

Hcp                                __________________________

 

Programm „Alustaja Golfari Hooaeg“ sisaldab 2019.hooajal järgmist:

  1. 6 grupitrenni Pro Valdek Apivala juhendamisel
  2. Tule Rajale alustajate võistlussarja  (7 võistlust) osalemise tasu (v.a Finaali osalustasu)
  3. Klubi kandidaatliikme staatust ja HCP arvestust
  4. Piiramata mänguõigust Otepää Golfiväljakul hooaja jooksul
  5. Golfari tarvikute kinkekotti!
     

Programmi hind ja selle tasumise tingimused:

Programmi hind on 378 eurot, mis tasutakse soovi korral kas ühe maksena või 6 osamaksena 63 eurot. Osamaksed tuleb tasuda iga kuu 5. kuupäevaks allolevale pangakontole ja 6 kuu jooksul alates programmiga liitumisest. Osamakse mittetasumisel on õigus SA Lõuna-Eesti Golf ja MTÜ Otepää Golfiklubi teenuse osutamine peatada, kuid see ei vabasta programmiga liitunud golfimängijat kogumaksumuse lõpliku tasumise kohustusest.

Mängija, kes omab juba alustaja 4-aastase programmi raames mänguõigust, saab samuti osaleda programmis, kuid ei pea uuesti läbima Green Card kursust.

Mängijad, kel on tehtud Green Card kursus, olemas mänguõigus ja klubiliikmelisus, saavad samuti osaleda Alustaja Programmi treeningutel ja võistlussarjas. Info tasu kohta siin (ei sisalda mänguõiguse tasu ja Green Card kursust):

2017.aasta kursuslasele on 99 EUR
2016.aasta kursuslasele on 99 EUR
2015.aasta kursuslasele on 99 EUR

SA Lõuna-Eesti Golf kontole

SEB EE491010220266798227
SWEDBANK EE732200221069145866
LUMINOR EE171700017004457985

Küsimuste tekkides palume pöörduda tasumist puudutavate teemade suhtes tegevjuht Kristi Laur poole aadressil INFO@OTEPAAGOLF.COM.

Minu soovitajateks MTÜ Otepää Golfiklubi liikmeks on all nimetatud isikud (täidetakse teenuse osutaja poolt):

Kristi Laur, tegevjuht Otepää golfikeskus                ______________________ 

                                                                               (nimi, allkiri)

Krista Zeik, klubi sekretär                                       ______________________

                                                                               (nimi, allkiri)      

Taotluse esitaja ees- ja perenimi _______________________________________

(Kuupäev) _______________________ (Allkiri)_____________________________

 

Selgituseks maksekorraldustel palume kindlasti täpselt märkida liikmenimi (nimed), kelle eest tasutakse.

Avalduse juurde lisada ID-kaardi koopia!