Kodukorra ja etiketi reeglid

KODUKORD EHK GOLFIRADADE, HARJUTUSVÄLJAKUTE JA MUUDE RESSURSSIDE KASUTAMISE PÕHILISED REEGLID

Teenuse kasutamiseks peab klient sooritama makse kasutatava teenuse eest. Meile teada olevate isikute rajale lubamine ilma makset sooritamata toimub usalduse peal, kuid klient on kohustatud tasuma oma kasutatud teenuste ja toodete eest koheselt arve saamisel. 
Rajale minemine ilma teenuse eest tasumata või kokkulepet omamata väljaku juhatusega, loetakse teenuse eest tasumata jätmiseks ning sellise tegevuse eest on väljakut opereerival ettevõttel õigus nõuda leppetrahvi 200 EUR igakordselt tasumata jäetud teenuste eest.
Leppetrahv tuleb tasuda 10 päeva jooksul trahvinõude saamisest.
Lisaks tuleb kliendil tasuda tarbitud teenuse eest koheselt kohapeal või vastavalt väljaku operaatori poolt väljastatud arvele.
Arvete tasumisega viivituse korral tuleb kliendil tasuda viivist 10% aastas.

Golfirajale minemine tuleb hoolimata broneeringu olemasolust, registreerida iga mängija/teenuse kasutaja poolt isiklikult Caddiemasteris hiljemalt 15 minutit enne mänguringi algust. Registreerimata jäetud mänguringi registreerimine isiklikult Caddiemasteris annab väljaku operaatorile õiguse nõuda leppetrahvi 50 EUR iga registreerimata jäetud mänguringi eest. Leppetrahv tuleb tasuda 10 päeva jooksul trahvinõude saamisest.

Range pallid on golfikeskuse omand. Range palle saavad kasutada kliendid ostes Caddiemasterist pallimasina źetooni. Range pallide kasutamine on lubatud ainult pikkade löökide harjutusalal. Range pallide ära viimine golfikeskuse pikkade löökide harjutusalalt (drivingn range) on keelatud. Range pallidega mängimine golfirajal on keelatud ja loetakse väljakule kuuluva inventari omastamiseks/varguseks. Range pallide ära viimine pikkade löökide harjutusalalt, kaasa arvatud nendega golfirajal mängimine annab väljaku operaatorile õiguse nõuda leppetrahvi 200 EUR igakordse range pallide kasutamise reeglite rikkumise eest.
Leppetrahv tuleb tasuda 10 päeva jooksul trahvinõude saamisest.

Golfiauto peal ei tohi korraga olla üle 2 täiskasvanud isiku. Golfiauto tagumise golfikottidele mõeldud osa peal ei ole lubatud seista ühelgi isikul, kuna see võib sõiduki tasakaalukeset nihutada ning sellega võib kaasneda õnnetusjuhtum, vigastused nii sõidukile kui sellega sõitvatele isikutele ja muu sellelaadne.

Golfiautot on lubatud juhtida alates 14-aastase vanusest. Alla 14-aastane isik ei oma luba juhtida golfiautot ka täiskasvanu kõrval istudes. Teavitame kõiki selle reegli rikkujaid käesolevaga sellest, et kindlustus ei kehti noorema isiku juhtimisel toimunud õnnetuste puhul ja golfiauto rendile võtnud klient vastutab juhtumi puhul 100% kaasnenud tagajärgede eest nii vara omaniku kui kõigi kolmandate isikute suhtes.

 

 

PEAMISED ETIKETI REEGLID

Paranda palli maandumise jäljed griinil.

Paranda löögijäljed väljakul.

Hoia mängutempot ja lase endast mööda kiiremad mängijad.

Rehitse punkris löögi- ja jalajäljed.

Hoia golfiauto ja golfikäru väljaspool avalöögi ala ja griini.

Punkri ja griini vahelt käru ja golfiautoga läbikäik keelatud.

Plastikust tiide kasutamine kogu väljaku territooriumil on keelatud.

Mängi radasid numbrilises järjekorras. Radasid on keelatud mängida teises järjekorras,
kui numbrilises järjestikuses korras. 

 Arvesta alati teiste mängijatega, austa väljaku personali poolt tehtavaid pingutusi ning hoia oma väljakut, millel mängid!

Väljaku operaatoril on õigus väljastada leppetrahv mängijale, kes korduvalt rikub väljaku kodukorda ükskõik millise ülaltoodud reegli rikkumise osas. Väljaku meeskonna poolt antud suulise ja kirjaliku hoiatuse järel toimepandud kodukorra rikkumine on karistatav 50-200 EUR leppetrahvi nõudega.
Väljakule paigaldatud sildid asendavad väljaku meeskonna poolt tehtud suulist hoiatust.
Leppetrahv tuleb tasuda 10 päeva jooksul trahvinõude saamisest.

Sellel lehel avaldatud reeglite avaldamine on vajalik, et Teie tähelepanu juhtida nii turvalisusega seotud aspektidele kui ka golfiväljaku vara säilimise ja hoolsa säilitamise huvides. Reeglite järgimine näitab Teie hoolimist oma koduväljaku varasse, golfiväljaku töötajate töösse ja kaasmängijate heaolusse. Reeglid kehtivad igale väljakul mängivale isikule hoolimata tema sotsiaalsest staatusest.

Loodame Teie mõistvale suhtumisele, hoiame oma golfiväljaku vara, austame väljaku töötajate poolt tehtavaid pingutusi ja austame oma kaasmängijaid. Siis on meil kõigil siin vabaajakeskuses hea olla!

 

 

                           Local Rules 2019 for Otepää Golf Course

 

 1. Out of Bounds - Out of bounds is defined by the line between the course-side points at ground level of white stakes. Holes 1,3,5,9,14,17,18.
 2. Penalty Areas – The penalty areas are defined by the line between the course-side points with red or yellow stakes.

When a ball last crossed the edge of the red penalty area on hole N1, N4, N8, N9 as an extra relief option adding one penalty stroke, the player may drop a ball on the opposite edge of the penalty area. See Model Local Rule B-2.1 for details of where to drop.

As an extra relief option for the penalty area hole 7,16,17 adding one penalty stroke, a player may drop a ball in the dropping zone marked DROP ZONE or DZ. The dropping zone is a relief area under Rule 14.3.

 1. Prefferred Lies - When a player’s ball lies in a part of the general area cut to fairway height or less , the player may prefer the lie within one clublenght. See Model Local Rule E-3 for details of how this must be done.         
 2. Relief from Aeration Holes - If a player’s ball lies in or touches an aeration hole on the putting green, relief may be taken under Rule 16.1. See Model Local Rule E-4 for further details.
 3. Abnorma Course Conditions (including Immovable Obstructions) (Rule16)- Ground under repair is defined by blue stakes or white line or a blue line

 Areas in bunkers where sand has been removed by the movement of water resulting in deep furrows through the sand are ground under repair.

 All sprinklers, distance posts, pavilions, „next tee“ markers, fences and etc. are immovable obstructions.

 The stone wall on hole 9 is integral object.

 Pilings when located in penalty areas are integral objects.

 1. Dropping Zones - As an extra relief option for the ground under repair hole 16, a player may drop a ball in the dropping zone marked DROP ZONE or DZ. The dropping zone is a relief area under Rule 14.3.
 2. Defining No Play Zones - The area defined by GUR left side on the green 15 & 16 is a no play zone that is to be treated as an abnormal course condition. Free relief must be taken from interference by the no play zone under Rule 16.1f.
 3. Relief from Cracks in Ground - Cracks in the ground in parts of the general area cut to fairway height or less are ground under repair. The player may take relief under Rule 16.1b.
  But interference does not exist if the crack only interferes with the player’s stance.
 4. Damage by Animal - In the general area, areas of damage caused by any type of animal are treated as ground under repair from which relief is allowed under Rule 16.1b.
  But interference does not exist if the damage only interferes with the player’s stance.
 5. All Roads and Paths Treated as Obstructions - All roads and paths on the course , even if not artificially-surfaced, are treated as immovable obstructions from which free relief is allowed under Rule 16.1.
 6. Concrete Darainage Channels - Drainage channels that are made of artificial materials and run next to cart paths are treated as immovable obstructions in the general area and are part of the cart path. A player may take free relief under Rule 16.1b.
 7. Methods for Stopping and Resuming Play - A suspension of play for a dangerous situation will be signalled by two short siren. All other suspensions will be signalled by one short siren. In either case, resumption of play will be signalled by one long siren. See Rule 5.7b.

 

 

For the full text of any Model Local Rules referenced, please refer to the Official Guide to the Rules of Golf