Vastuväide OGK poolt avaldatule

Igaühel on õigus tõele

Otepää Golfiklubi (OGK) saadab enda liikmetele kirju, kus pahandab Otepää golfiväljakuga. Väidetavalt on meiega raske koostööd teha ja nii edasi. Vaatame korraks neile väidetele otsa.

Kuna teil on igaühel õigus 100% korrektsele informatsioonile (tõele), siis paneme siia lühidalt kokku olulisemad faktid:

1. järjest „keerulisem“ kokkuleppeid sõlmida – jah, tõesti, pooltõe kategoorias. Toome ühe lihtsa näite: OGK soovis 2020 „Kapteni Kepi“ korraldada 28. või 30.08. Olgu öeldud, et 28.08 oli juba aasta ette broneeritud „Tartu Ülikooli Rektori Karika“ võistluse jaoks, ja 30.08 oli vaba (mööndusega, et õhtune auhindamine ja toitlustus oleks peotelgis, kuna klubirestoranis oli 3. korrus broneeritud). Sellest peale on OGK pidanud „järjest keerulisemaks“ koostööd kui keegi teine jõuab väljaku või ruumid esimesena broneerida.

2. OGK blokeeris väljaku Caddiemasterile ja juhatusele Golfboxi programmi korduvalt (sinna hulka käis ka mängijate kontaktidele ligipääsu puudumine). Ilma Golfboxi ühenduseta ei olnud töötamine mõeldav, sest enne 2020.hooaega oli Golfboxi ühendust võimalik väljakutel saada ainult EGL kaudu klubidele (ja sealtkaudu anda ligipääs väljakutele).

3. väidetavalt on „hinnad teised“ – golfiväljak pakkus 2021. a hooaja OGK võistluste pidamiseks välja täpselt samad tingimused nagu 2020.a alguses ühiselt President Kaido Maisveega kokku lepiti. 

4.Meie ainus palve oli, et ei korduks „2020“ ehk OGK ei korraldaks päevadel, mil väljakul teised võistlused toimuvad, enda võistluseid ja peaks neid teistel väljakutel, sest see vähendab mängijate hulka mõlemal võistlusel.

5. 2021 aastaks on laual veel kallim tariif: 3000 €+km võistluse kohta, mis teeb lisakulu ca 35€ mängija kohta – see on lihtsalt valeväide.

6. „Oleme enam kui 15 aastat panustanud oma vaba aega, raha ja energiat ühistesse tegevustesse“ – jah, kui reklaamida end teiste tehtud tööga (kaunistada võõraste sulgedega). MTÜ Otepää Golfiklubi on asutatud ca 17 aastat tagasi 4 asutaja poolt, kelleks olid tollane Eesti Golfi Liidu president Aarne Saar, Jüri Kork, Pekka Järvinen ja Kristi Laur. Nende aastate jooksul on olnud OGK-l nii efektiivseid kui ebaefektiivseid juhatuse koosseise (enamus praegusi juhatuse liikmeid on küll kuulunud mitmesse varasemasse koosseisu, mille tegevust efektiivseks nimetada võivad tõesti ainult nemad ise). Praegune juhatus valiti 2019. a oktoobris. Alates 2019. a asendus senine tulemuslik koostöö OGK poolt etteheidete ja golfiväljaku väljasuretamist soodustavate tegevustega.

6. OGK laste trennide grupis avaldas Oliver Treufeldt valeinfot. Oliver kirjutab seal, kuidas väljaku juhatus "väga inetult" käitus, kui lõpetas temaga koostöö kokkuleppe. Tõde on siiski see, et Oliveriga lõpetati koostöö tema enda rikkumiste tõttu, kuna korduvalt ilmnes, et ta ei järginud pro'dele kehtivaid teenuse osutamise reegleid. Golfiõppe osutamine keskuse territooriumil tähendab tingimusteta harjutusalade broneerimise vajadust Caddiemasteris, kuna muul viisil ei ole golfikeskus teadlik kliendile osutatava teenuse sisust ja ajast. Kokkuleppe lõpetamisel sai lõplikuks tõukeks asjaolu, et Caddiemasteri teadmata (kuna teenus oli kliendile kinnitatud juba hooajal, kuid Caddiemasteris broneerimata) saabus keskusesse ühel sügisesel laupäeval grupp kliente, kellele Oliver oli kinnitanud teenuse osutamise aja, koha ja sisu. Kinnitatud teenuste hulgas oli lisaks Oliveri poolt läbiviidavale golfidemole ka saunade kasutus. Kuna golfiväljak oli suletud, broneeringud puudusid ja ruumid olid suletud, siis kinnitatud teenust klientidele ei osutatud kinnitatud ulatuses. Aluseks kokkuleppe lõpetamisele oli Otepää Golfikeskuse maine rikkumine, kuna kliendi silmis on teenuseosutaja Otepää Golfikeskus.

 

Kuna EGL-i reeglid võimaldavad asutada ühe väljaku juurde mitu klubi, siis alates hetkest, mil OGK-le tekkis konkurent, juhtus järjest rohkem „kokkusattumusi“. Kui golfiväljak planeeris ise mõne ürituse, siis OGK tegi Otepää üritusest teadasaamisel võistlused samadel kuupäevadel (!) Pärnus. Kõlab nagu „koostöö“, või mis?

Koostöö on alati kahesuunaline tänav. Aga me ei taha sel teemal nuriseda või nina krimpsutada. Las siis olla, vingujad leiavad alati põhjuse vingumiseks.

Kõige tähtsam: kuidas edasi? Lõime Otepää Golf & Country Club SA, et pakkuda kõigile, kes soovivad tegeleda mängimise ja mitte nutukirjade lugemisega, mõnusat liikmelisuse ja mängimise võimalust.

Loe lähemalt siit: http://www.otepaagolf.com/et/klubi Oled alati meie juurde ja meie kaudu mängima oodatud!

Otepää Golfiklubil ei ole alates 2020.aasta algusest Otepää golfiväljakuga lepingut. EGL-i aregukava teostamise aluseks peaks iga klubi olema suuteline tegema koostööd mõne väljakuga, et säilitada Liidus liikmestaatus. Väljakute ja EGL arengukava vastu töötavad klubid on suure tõenäosusega määratud siiski iseenda ebaefektiivse tegevuse kaudu välja surema.

Lõpetuseks soovime kõigile golfimängijatele sirget selga endale sobiva klubi valikul ja vajadusel ka kriitilist mõtlemist, ärge uskuge iga kuulujuttu. Intriigide punumine võib olla põnev, kuid ei vii elus kedagi edasi.

Kuna meie õigusi on kõige selle valeinfo levitamisega oluliselt rikutud, siis meie oleme palunud appi advokaat Robert Sarve ja teinud OGK juhatusele kompromissettepaneku Otepää Golfikeskuse mainet kahjustavate valede lõpetamiseks ja korrigeerimiseks oma kommunikatsioonis (uudiskirjades, OGK suletud liikmete Facebooki grupis, OGK laste trennide Facebooki grupis ja mujal). Ning loodame, et ei pea enam kunagi selliste teemadega oma suhtluskanaleid sisustama.

PS! Kui said OGK-lt tasumata liikmemaksu meeldetuletuse kirja, ei pruugi olla inimliku eksitusega, vaid järjekordse „kokkusattumusega“ (millest kirjutasime ülalpool). Kustuta see kiri ja eemalda end rämpsposti saajate nimekirjast ;)

Teie

Otepää Golfikeskuse meeskond