PRINDI

Hooldustasud 2017. aastal
 

Hooldustasu AS Saga Golf aktsionärile (põhikirja p.2.4.1 a), st neile, kes ei tasu mänguõiguslase liikmemaksu, on golfiväljaku iga-aastane hooldustasu. Aktsionär võib soovi korral saada iga aktsiaga kaasneva hooldustasu makse vastu 5 green-fee piletit.
 

HOOLDUSTASU TASUTAKSE PEALE IGAT EELNEVAT HOOAEGA ETTEMAKSENA AS SAGA GOLF ARVELDUSARVETELE EE662200221062947207  NB! Tasude laekumise paremaks jälgimiseks on meil uus pangakonto. 
 

Hooldustasu* (TASUMISEL KIRJUTADA SELGITUSSE KOOS AKTSIONÄRI NIMEGA)
tasudes kuni 07.12.2016 160 EUR
tasudes kuni 07.01.2017 170 EUR
tasudes kuni 07.04.2017 180 EUR
tasudes alates 08.04.2017 190 EUR
 

*  hooldustasu tasunud aktsionär saab õiguse 5 green-fee piletile, mille kasutus ei ole piiratud ajaliselt ega isikuliselt. Green-fee piletid kehtivad hooajal 2017 ja hooldustasu tasumine ei ole seotud kohustusega green fee pileteid kasutada.

Hooldustasu tasumise lõpptähtaeg on 30.06.2017. Mittetähtaegsete hooldustasu maksete eest green fee pileteid ei väljastata.

 

Täname kõiki õigeaegselt tasutud hooldustasude eest! See aitab väljaku hooldusmeeskonnal tegeleda kõigi heakorratöödega õigeaegselt, tagada neile piisavad töövahendid, kemikaalid ja väetised.

 
*** Otepää golfikeskusel on õigus kehtivat hinnakirja täiendada ja muuta. Muudatused kehtivad veebilehel avalikustamise hetkest.